Vlaamse Gemeenschaps Commisie

De VGC-speelpleinwerking biedt maximale ontwikkelingskansen voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Spelplezier gaat samen met actieve stimulansen voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en talenten. De VGC speelpleinwerking staat voor een rijke en gevarieerde vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De VGC organiseert de speelpleinwerking samen met scholen, die daarvoor inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund worden. De expertise van onderwijs en jeugdwerk vullen elkaar aan: schooldirecties en brede school coördinatoren, leerkrachten en studentleerkrachten, jeugdwerkers en animatoren realiseren samen een speelpleinwerking. Ouders, lokale partners en de buurt worden betrokken bij de VGC-speelpleinwerking.

Bereikbaar tijdens de kantooruren:
van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur

Emile Jacqmainlaan 135

1000Brussel

België

02 563 05 80

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.