Brede school

Klavertje 4

Wat is Brede School Klavertje 4?

Brede School is samengesteld uit een aantal Nederlandstalige scholen en jeugd-, welzijns- en cultuurorganisaties uit Stad Brussel in de noordwijk. Samen willen ze werken aan maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan.

Dit doen ze door een waaier aan activiteiten uit te bouwen voor de kinderen, zowel tijdens de schooluren als in hun vrije tijd. Ze zetten de activiteiten die reeds doorgaan in de noordwijk extra in de kijker. Daarnaast proberen ze ook nieuwe activiteiten en projecten op te zetten, die het aanbod nog gevarieerder maken. 

Wat willen ze bereiken?

  • Ze willen elk kind alle mogelijkheden aanbieden om zich te ontwikkelen, ongeacht zijn/haar achtergrond. Ze willen dat zowel kinderen als ouders zich thuis voelen in de buurt en de organisaties.
  • Ze willen de sociale competenties van de kinderen bevorderen, hun talenten helpen ontwikkelen, hun Nederlands stimuleren en participatie aanmoedigen.
  • Ze willen de kinderen de ruimte bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, en zonder zorgen zichzelf kunnen ontplooiien en de wereld kunnen ontdekken.

Ze vinden de communicatie naar ouders ook heel belangrijk, en proberen hen op een heldere en op maat gemaakte manier te benaderen.

Een kerngedachte bij dit alles is ‘laagdrempelig’, want geen enkel kind of ouder mag zich geremd voelen om deel te nemen. 

Voor wie doen ze het?

Op dit moment werken ze met Brede School voor de kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar uit de organisaties en Nederlandstalige scholen in hun project. Ze proberen ook te werken voor de ouders van deze kinderen, zodat ze hen kunnen ondersteunen bij de opvoeding.

Contact:

Groendreef 16

1000 Brussel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.