Wat is JiB?

De vzw Jeugd in Brussel verdedigt de belangen van de Nederlandstalige jeugd en jeugdverenigingen bij de stad Brussel, organiseert speelpleinen samen met de stad Brussel, zet zelf activiteiten op en werkt ook samen met Nederlandstalige jeugdorganisaties in Brussel.

Jeugd in Brussel is een paragemeentelijke vzw gesticht in 1994. De Maatschappelijke Zetel van de vzw “Jeugd in Brussel” is gevestigd op de Helihavenlaan 56 te 1000 Brussel, terwijl de Jeugddienst van de Stad Brussel gevestigd is in de Rogier van der Weydenstraat 3, te 1000 Brussel.

Op deze website vind je heel wat informatie over de vzw. Je komt er te weten wie we zijn, wat we doen en we proberen je ook op de hoogte te houden wat er in Brussel allemaal voor Nederlandstalige kinderen en jongeren te doen is.

We hopen dat we je intussen verder kunnen helpen en misschien krijg je wel zin om mee te doen met één van de vele verenigingen of projecten.

Team Jeugd in Brussel