Projecten Jeugd in Brussel

Wij komen naar jou toe!

Projecten Jeugd in Brussel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelweken Jeugd in Brussel

In een dichtbevolkte stad zoals Brussel is er voor kinderen vaak weinig ruimte om buiten te spelen. Zeker in dichtbebouwde buurten ontbreekt het kinderen letterlijk aan plaats om zich uit te leven in de openbare ruimte. Nochtans telt elke wijk een aantal pleinen en parken die perfect als speelterrein zouden kunnen dienen. Met de speelweken wil vzw Jeugd in Brussel de beschikbare openbare ruimte ten dienste stellen van de kinderen uit de buurt.

Onderzoek toont aan dat kinderen uit kansarme gezinnen ondervertegenwoordigd zijn in het vrijetijdsaanbod, kinderen in armoede ervaren immers een heleboel drempels bij het participeren aan vrijetijdsactiviteiten. Een speelweek in hun buurt kan een heleboel van deze drempels wegnemen: het is gratis, je moet je niet vooraf inschrijven, is makkelijk bereikbaar op pleinen en parken. We willen de vrijetijdsbesteding van kinderen met weinig mogelijkheden om buiten te spelen, op een interactieve manier stimuleren.

De speelweken willen kinderen een kwaliteitsvolle, goed omkaderde vrijetijdsinvulling bieden in de openbare ruimte. Een goede vrijetijdsbesteding zorgt voor ontspanningsmogelijkheden maar ook dat kinderen mondiger en socialer zijn. Het geeft hen een breder sociaal netwerk en grotere sociale vaardigheden.We willen de aantrekkelijkheid van het leven in de wijk verbeteren zodat kinderen zich er meer thuis gaan voelen.

Tijdens de paasvakantie van 2015 werd er voor de eerste keer een try-out gedaan met de speelweken.

Daarna vonden de speelweken plaats in de zomervakantie van 2015 en 2016. De speelweken streken telkens voor een week neer op een plein of park in de verschillende wijken van Brussel met de bedoeling een programma aan laagdrempelige activiteiten aan te bieden aan de kinderen uit de buurt.

We focussen ons vooral op kinderen van 6 tot 12 jaar, aangezien dit ook de kinderen zijn waar we als speelpleinwerking de meeste expertise rond hebben. Maar ook jongere en oudere kinderen zijn welkom, we stellen ons daar flexibel bij in.

  Wie ook graag eens een speelweek wil organiseren in samenwerking met Jeugd in Brussel, kan ons altijd contacteren!

 

Buitenspeeldag Jeugd in Brussel

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.

Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Ook Jeugd in Brussel participeert ieder jaar opnieuw aan de Buitenspeeldag samen met hun partners: Brede School Nekkersdal in Laken en Brede School Klavertje 4 uit de Noordwijk. Samen zorgen ze voor een hele dag vol activiteiten voor alle kinderen uit de wijk: Boksen, voetbal, springkastelen, klimmen, circus, knutselen, fietsen, enz. Voor iedereen wat wils!

Buitenspeeldag 2018 gaat door op woensdag 18 april 2018, de eerste woensdag na de paasvakantie. Het wordt een knaller van een 10de editie!

  • 1. Buitenspeeldag op het Willemsplein te Laken -  samen met Brede School Nekkersdal
  • 2. Buitenspeeldag op het Maximiliaanpark aan de Noordwijk - samen met Brede School Klavertje 4